DSI เเจงอายัดเงิน 8 บัญชี นอท กองสลากพลัส ยันเจออีก 2 ข้อหาหนัก

DSI แจงอายัดเงิน 8 บัญชี นอท กองสลากพลัส ยืนยันไม่รู้ยอดเงินจริงๆ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย วันนี้ ( 12 กุมภาพันธ์ 2566 ) กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ ออกหนังสือชี้แจงกรณีที่ปรากฏข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ต่อข้อสงสัยเรื่องจำนวนเงินในบัญชีของ บริษัท ลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด และนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส หลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการอายัดบัญชีไว้ตามกฎหมายนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอชี้แจงว่าบริษัท ลอตเตอรี่ ออนไลน์ จำกัด และนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอทกองสลากพลัส มีความเกี่ยวข้องกับคดีพิเศษ จำนวน 2 คดีดังนี้

1. คดีพิเศษที่ 288/2565 กรณี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่งเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับธุรกิจพนันออนไลน์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ใช่นายพันธ์ธวัช เข้าพบเพื่อให้ข้อมูล ในวันที่ 19 มกราคม 2566 เนื่องจากนายพันธ์ธวัชมีกำหนดนัดหมาย ส่งมอบเอกสารประกอบคำชี้แจงในวันที่ 26 มกราคม 2566 2 คดีพิเศษที่ 6/2566 กรณีกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องกับการรับโอนเงินหรือร่วมรับเงินลงทุนจากกลุ่มบุคคลที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายสลากบนแพลตฟอร์มออนไลน์นั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการดำเนินการควบคู่ไปกับการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างต่อเนื่อง

โดยครั้งล่าสุดมีการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ประชุมกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของตนอย่างเด็ดขาด และต่อมาในวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอออกหมายจับ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซึ่งศาลมีคำสั่งยกคำร้อง โดยในวันเดียวกัน และในเวลาประมาณ 11.00 น. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีหนังสือไปยังธนาคารเพื่อขออายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องในกิจการ จำนวน 8 บัญชี ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการอายัดให้ในเวลาประมาณ 12.00 น. พร้อมกันนี้ ได้มีหนังสือขออายัดทรัพย์สินอื่น ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์มีทะเบียน ที่นายพันธ์ธวัชฯ และ บริษัท ลอตเตอรี่ ออนไลน์ ได้มาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงปัจจุบันไว้ด้วย

หลังจากนั้น นายพันธ์ธวัชฯ ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพร้อมทนายความ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและข้อหาในคดีที่ถูกสอบสวนทั้งสองคดีในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอเรียนว่า การอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องในคดีนี้นั้น เป็นการใช้อำนาจดำเนินการตามกฎหมาย

และในขณะออกหนังสือแจ้งอายัดไปธนาคาร พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะไม่ทราบจำนวนเงินในบัญชี ณ เวลาที่มีการขออายัด จนกว่าธนาคารที่เกี่ยวข้องจะรายงานผลการดำเนินการกลับมาให้ทราบ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานจากธนาคาร และหากปรากฏว่าบุคคลอื่นใดมีส่วนเกี่ยวข้องในการโอน รับโอน หรือการกระทำด้วยประการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้มีการสอบสวนดำเนินคดีต่อไป