ทำความรู้จัก “สารวัตรซัว” คือใคร ?

ทำความรู้จัก “สารวัตรซัว” หรือ พันตำรวจโท วสวัตติ์ มุครสกุล  

พันตำรวจโท วสวัตติ์ มุครสกุล หรือ สารวัตรซัว

ปัจจุบันตำแหน่ง สารวัตรฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ สังกัดกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง รับเงินเดือน (ระดับ) ส.3 ขั้น 14 เงินเดือน 32,450 บาท

ธุรกิจที่ทำ ได้แก่

1. Pentor Exchange by Pentor Group (บริษัท เป็นต่อ เอ็กซ์เช้นจ์ จำกัด) ทำธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2. PT Software by Pentor Group (บริษัท พีที ซอฟแวร์ บาย เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด) ทำธุรกิจผลิต และพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

3. Pentor Property by Pentor Group (บริษัท เป็นต่อ พร็อพเพอร์ตี้ บาย เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชย์

4. Pentor Entertainment by Pentor Group (บริษัท เป็นต่อ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ บาย เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด) ทำธุรกิจสถานบันเทิง เช่น Tomorrowland Exclusive lounge, Dubai Luxury Club

5. Snocko Technology (บริษัท สน็อคโค เทคโนโลยี จำกัด) ทำธุรกิจผลิตบุคลากรวงการคอมพิวเตอร์

6. AMB Games (บริษัท เอเอ็มบีเกมส์ จำกัด) ทำธุรกิจให้บริการเกมส์ออนไลน์

7. Esyms ทำธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มเภสัชกรออนไลน์

8. สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ป จำกัด

9. มูลนิธิ เป็นต่อ กรุ๊ป จำกัด

10. บริษัท ลาลิซ่า 2020 จำกัด ทำอาบอบนวด “ลาลิซ่า” (ซื้อต่อมาจากกำพล วิคตอเรีย)